Zmiana MPZP w Kiełpinie

Zmiana MPZP w Kiełpinie

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino.
Więcej->>>

Print Friendly, PDF & Email