„Granty sołeckie 2019” w gminie Borne Sulinowo podpisane

„Granty sołeckie 2019” w gminie Borne Sulinowo podpisane

W dn. 4 lipca br. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, w obecności senatora RP Piotra Zientarskiego, podpisał 3 granty sołeckie, które jeszcze w tym roku zrealizowane zostaną na terenie 3 sołectw gminy Borne Sulinowo: Silnowo, Radacz i Jeleń.

Ze strony gminy Borne Sulinowo umowy podpisała Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska oraz sołtysi: pani Mirosława Balawender, pani Barbara Kurz oraz pani Mariola Dębczyńska.

Dzięki grantowi w wys. 10.000,00 zł, na ogólnodostępnym terenie nad jeziorem w Dąbrowicy (sołectwo Silnowo), posadowiona zostanie wiata rekreacyjna o wym. 7 x 4 m. Całkowity koszt projektu pn. „Uatrakcyjnienie rekreacyjnego miejsca w miejscowości Dąbrowica poprzez budowę wiaty” wyniesie 14.500,00 zł.

W miejscowości Radacz dofinansowanie w tej samej wysokości również pozwoli na budowę wiaty rekreacyjnej. Infrastruktura powstanie na ogólnodostępnym terenie strefy rekreacyjno-sportowej. Całkowity koszt zadania pn. „W Radaczu wiata na lata!” szacowany jest na 15.000,00 zł.

Natomiast w ramach „Grantów sołeckich 2019” sołectwo Jeleń zrealizuje zadanie pn. „Wiata na lata i ławki na zawsze”. Na budowę nad jeziorem w Jeleniu wiaty o wym. 333/584, posadowienie 3 betonowych ławek i 1 kosza na śmieci Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznał grant w wys. 10.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 10.433,91 zł.

Projekty współfinansowane są ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Print Friendly, PDF & Email