Siłownia zewnętrzna w Łubowie

Siłownia zewnętrzna w Łubowie

W czerwcu br., na dz. nr 239 obr. Łubowo, posadowione zostały urządzenia siłowni zewnętrznej, w tym: biegacz, orbitrek, prasa ręczna + wyciąg górny, twister oraz wioślarz.
Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo ze środków będących w dyspozycji LGD POJEZIERZE RAZEM, a pochodzących z działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji wyniosła 16.346,70 zł, dofinansowanie z PROW 2014-2020 – 14.710,00 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email