Nowy pomost w Piławie

Nowy pomost w Piławie

W Piławie trwają prace nad budową nowego pomostu. Wykonawcą jest firma PHU PRZEMOLBUD z okolic Torunia. Inwestycja jest częścią projektu pn.: „Stworzenie  pierwszej ogólnodostępnej  bazy wędkarsko – żeglarskiej, podniesienie potencjału turystycznego jeziora Pile i rewitalizacja obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo”. Przedsięwzięcie  dofinansowane jest w kwocie  171.204,05 zł   przez Europejski  Fundusz Rybacki, w ramach Osi IV Programu Operacyjnego  „Zrównoważony  rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Realizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Klub Wodny „Pile”. Kolejny etap projektu realizowany będzie wiosną przyszłego roku – zostanie zakupiony sprzęt wodny: łodzie żaglowe, łodzie motorowe oraz środki asekuracyjno – ratunkowe.

 

PrintFriendly and PDF