KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania sportowo – turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz Dąbrowicy, Piławie i Silnowie.
Termin konsultacji 12 – 31 października 2012 r.

Wyznaczony został nowy termin zakończenia konsultacji – 15 listopada 2012 r.

Zapraszamy mieszkańców Bornego Sulinowa, Sołectwa Piława oraz Sołectwa Silnowo do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie dokumentu planistycznego zatytułowanego – „Koncepcja zagospodarowania sportowo – turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz Dąbrowicy, Piławie i Silnowie”.
Dokument określa sposób zagospodarowania terenów położonych nad jeziorem Pile, które jest największym i najważniejszym zbiornikiem wodnym w Gminie Borne Sulinowo. Koncepcja zawiera propozycje usytuowania pomostów, przystani, slipów oraz innej infrastruktury  polepszającej warunki uprawiania sportów wodnych. Na podstawie przedmiotowej koncepcji realizowane będą inwestycje prowadzące do lepszego wykorzystania j. Pile w okresie najbliższych kilkunastu lat. Dlatego też niezbędne jest poznanie zdania wszystkich osób, na których codzienne życie lub działalność inwestycje te będą oddziaływały. Zapoznanie się z dokumentem oraz wniesienie propozycji zmian jest możliwe na 3 sposoby:
a)    w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w pok. nr 27 jest wyłożona dokumentacja w formie papierowej oraz formularze wnoszenia propozycji;
b)    na stronie internetowej www.bornesulinowo.pl została zamieszczona dokumentacja w formie elektronicznej  wraz z formularzem wnoszenia propozycji „online”,
c)    poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w Bornem Sulinowie i Piławie.

  • Spotkanie konsultacyjne w Bornem Sulinowie – 17 października 2012r., BUDYNEK KULTURALNO OŚWIATOWY, Al. Niepodległości 28, godz. 17:00.
  • Spotkanie konsultacyjne w Piławie – 18 października 2012r. (czwartek), ŚWIETLICA WIEJSKA, godz. 17:00.

ZAPRASZAMY

 

„Koncepcja zagospodarowania sportowo – turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz Dąbrowicy, Piławie i Silnowie”
Lokalizacja działek objętych zagospodarowaniem  
Borne_Sulinowo A1_skala1-2500  
Muzeum-usytuowanie  
Muzeum-schemat systemu  
Muzeum-schematy  
Muzeum-widok i przekrój  
Dąbrowica_A3_skala1-1000-1  
Dąbrowica_A3_skala1-1000-2  
Piława_A1_skala1-500-1  
Piława_A2_skala1-500-2  
Piława_A3_skala1-1000-3  
Silnowo_A3_skala1-1000-1  
 Opis do koncepcji zagospodarowania nabrzeża jeziora Pile  

Formularz wnoszenia propozycji

Po przeanalizowaniu przedstawionej koncepcji jestem:

Za wdrożeniem przedmiotowej koncepcji bez nanoszenia zmian

Za wdrożeniem przedmiotowej koncepcji po uwzględnieniu poniższych propozycji

Przeciwko wdrażaniu przedmiotowej koncepcji

Imię i Nazwisko:

Miejscowość:

PrintFriendly and PDF