Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców informujemy, iż w latach 2018 – 2020 Gmina Borne Sulinowo realizuje projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Jego celem jest rewaloryzacja, uporządkowanie i rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo.

Zakres projektu obejmuje (w zależności od lokalizacji):

• usunięcie niepotrzebnych utwardzeń terenu i pozostałości po rozbiórkach obiektów kubaturowych,
• częściową niwelację – wyrównanie terenu,
• uzupełnienie trawników,
• wielogatunkowe i wielopiętrowe nasadzenia uzupełniające zieleni,
• usunięcie roślin gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia,
• wycinkę starego/chorego drzewostanu,
• wykonanie/odnowienie utwardzeń terenu – ścieżek,
• wymianę elementów małej architektury.

Zadanie realizowane będzie w Bornem Sulinowie, na działkach o numerach:

• 37/123 i 37/105 obr. 06 – Załącznik graficzny 1, Zalacznik 1

• 45/28 obr. 07 – Załącznik graficzny 2, Zalacznik 2

• 1/202 i 1/222 obr. 07 – Załącznik graficzny 3, Zalacznik 3

• 1/235, 1/216 i 1/146 obr. 07 – Załącznik graficzny 4, Zalacznik 4

• 8/67 obr. 04, 

• 18 obr. 07 – Załącznik graficzny 6, Zalacznik 6

• 20/1 obr. 07 – Załącznik graficzny 7, Zalacznik 7

• 45/16 obr. 07 – Załącznik graficzny 8, Zalacznik 8

• 34/3 i 34/4 obr. 06 – Załącznik graficzny 9, Zalacznik 9

• 30 obr. 06 – Załącznik graficzny 10, Zalacznik 10

• 26 obr. 06 – Załącznik graficzny 11, Zalacznik 11

• 59/4, 59/5, 59/6, 59/7 obr. 06 – Załącznik graficzny 12, Zalacznik 12

• 49, 51, 53 obr. 06 – Załącznik graficzny 13, Zalacznik 13

• 62/34 obr. 06 – Załącznik graficzny 14, Zalacznik 14

• 77/2 i 77/4 obr. 06 – Załącznik graficzny 15, Zalacznik 15

• 72/2 obr. 06 – Załącznik graficzny 16, Zalacznik 16

• 66/1, 66/5, 66/6 obr. 06 – Załącznik graficzny 17, Zalacznik 17

• 66/1 obr. 07 – Załącznik graficzny 18, Zalacznik 18

• 17 obr. 05 – Załącznik graficzny 19. Zalacznik 19

Poszczególne działki odnaleźć można w Systemie Informacji Przestrzennej >>> 

Projekt dofinansowała Unia Europejska ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, administrowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poprzetargowa wartość zadania wynosi 3.051.048,96 zł, z czego dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 stanowi 2.339.335,10 zł, a wkład własny Wnioskodawcy 711.713,86 zł.

Print Friendly, PDF & Email