Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną Zlotu Pojazdów Militarnych

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną Zlotu Pojazdów Militarnych

Zapraszamy do składania wstępnych, pisemnych ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną ze sprzedażą napojów alkoholowych (piwo) „XVI Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych – Borne Sulinowo 15-18 sierpnia 2019 r.”

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „GASTRONOMIA – MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH BORNE SULINOWO 2019”, opatrzonych pieczęcią podmiotu, w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo do dnia 29.03.2019 r.

W terminie od 1 do 5 kwietnia powołana przez organizatora komisja rozpatrzy złożone oferty.
Oferenci wytypowani przez komisję zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji w dniu 8.04.2019 r…

Pełne ogłoszenie: KONKURS OFERT NA OBSLUGĘ GASTRONOMICZNĄ ZLOTU

 

PrintFriendly and PDF