Informacja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

Informacja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

Informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, nie ulegają zmianie.

Zadeklarowaną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy uiszczać tak jak w latach ubiegłych, na indywidualny numer konta bankowego, w terminach określonych zgodnie z uchwałą Nr XXV/261/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:
1) za styczeń do 15 lutego danego roku…

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODPADY W 2019 R.

Print Friendly, PDF & Email