SENIOR+

SENIOR+

Gmina Borne Sulinowo dnia 31.12.2018 r. zakończyła realizację zadania publicznego dotyczącego utworzenia i wyposażenia placówki „SENIOR+” dofinansowanego w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 2015-2020 EDYCJA 2018, MODUŁ I – pn. Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+” Moduł I.

W ramach zadania, w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 5 w Bornem Sulinowie (na pierwszym piętrze), na powierzchni 106,01 m2 utworzono Klub Senior+. Przebudowano i wyremontowano pomieszczenia dostosowując je do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych tj. salę ogólną, kuchnię, hol, dwie łazienki (jedną dla kobiet i osób niepełnosprawnych, drugą dla mężczyzn).

Celem działalności Klubu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia 15 seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, szczególnie wykluczonym społecznie. Klub „Senior+” w Bornem Sulinowie przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, „wyciągnie” osoby starsze z zamkniętych domów i w stworzonych warunkach (w ramach Programu Senior+) zachęci ich do aktywności fizycznej, umysłowej, integracji z grupą i integracji międzypokoleniowej, a także do międzypokoleniowego wolontariatu.

Klub „Senior+” przy ul. Targowej 5 w Bornem Sulinowie jest prowadzony od stycznia 2019 r. przez MGOPS w Bornem Sulinowie. Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w klubie zawarte na stronie www.mgops.bornesulinowo.pl (zakładka Senior+).

Zadanie zostało dofinansowane z Programu Wieloletniego „Senior+” Edycja 2018 w kwocie 148.676,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 196 286,77 zł.

PrintFriendly and PDF