Zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie wykazu kąpielisk

Zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie wykazu kąpielisk

Zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Borne Sulinowo w 2019 roku.

Zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa

 

PrintFriendly and PDF