Człowiek pragnie wzbogacić swoje życie

Człowiek pragnie wzbogacić swoje życie

W dniu 30.12.2018 r., w ramach projektu pn. „Człowiek pragnie wzbogacić swoje życie”, zakończono warsztaty z malarstwa, rysunku, carvingu w ramach projektu pn. „Człowiek pragnie”.
Odbiorcami projektu była grupa 30 seniorów pragnących poszerzyć swoje umiejętności malarskie i manualne, aby w późniejszym czasie kontynuować współpracę z młodzieżą w ramach wolontariatu okazjonalnego oraz dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi mieszkańcami na spotkaniach organizowanych przez BUTW w ramach Kawiarenki Seniora.

W ramach projektu zostały wykonane przepiękne ozdoby bożonarodzeniowe, powstało 20 prac malarskich oraz 20 rysunków, które można podziwiać w siedzibie BUTW w Bornem Sulinowie.
Warsztaty odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Łącznie przeprowadzono 24 spotkania.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM (ODL ) otrzymano dotację w wysokości 5.425,00 zł, za którą zakupiono materiały potrzebne do zajęć oraz opłacono instruktorów.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom projektu, jak również sympatykom Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za udział i pomoc w realizacji projektu .

Tekst: Grażyna Waryan
– prezes BUTW w Bornem Sulinowie

PrintFriendly and PDF