Podpisana umowa na projekt grantowy

Podpisana umowa na projekt grantowy

W dniu 31.12.2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie doszło do podpisania umowy przez LGD POJEZIERZE RAZEM na projekt grantowy nr 5/2018/G w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pt. ,,Edukacja, aktywizacja i integracja – organizacja wydarzeń i szkoleń dla lokalnej społeczności na terenie gminy Borne Sulinowo’’.

Projekt obejmuje dwa zadania…

Szczegółowa informacja na stronie http://www.lgd.szczecinek.pl/index.php/563-podpisana-umowa-na-projekt-grantowy

 

 

PrintFriendly and PDF