W lutym odbędzie się kwalifikacja wojskowa

W lutym odbędzie się kwalifikacja wojskowa

Na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1982) w okresie od 04 lutego 2018r. do 26 kwietnia 2019r. zostanie przeprowadzona na terytorium RP kwalifikacja wojskowa.

W 2019 roku obowiązkowej kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni ur. w 2000 r. oraz kobiety (zgodnie z §3, pkt 4) i 5) rozporządzenia). Ponadto osoby z rocznika 1995-1999, które w poprzednim okresie nie stawiły się do kwalifikacji.

Zgodnie z Harmonogramem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Szczecinku (PKL) kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn podlegających temu obowiązkowi z terenu Gminy Borne Sulinowo odbędzie się w dniach 05 i 06 lutego 2019 r., kobiet w dniu 28 lutego.

Konkretny termin stawiennictwa określony jest w wezwaniu imiennym. WAŻNE! Należy zapoznać się z pouczeniem znajdującym się na odwrocie wezwania, które zawiera szczegółowe informacje dla osób podlegających kwalifikacji.

Kwalifikacja odbywa się przed PKL, która pracuje w Zakładzie Obsługi Nieruchomości Powiatu w Szczecinku, przy ul. Kościuszki 47-49, tel./fax. 94-3740113, od godz. 8.00 do 12.00.

Brak wezwania nie zwalnia z obowiązku stawiennictwa. Stawiennictwo jest OBOWIĄZKOWE.

Wobec osób, które nie stawią się przed komisją lekarską mogą być stosowane prawne środki przymuszenia do spełnienia tego obowiązku.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• prawo jazdy (jeżeli posiadają),
• dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
• książeczkę wojskową.

Ogólne zasady postępowania zawiera:
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku.

Obwieszczenie Wojewody

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości informacji udziela inspektor ds. zarządzania kryzysowego, tel. 943734154.

 

PrintFriendly and PDF