Nabór uczestników do „Klubu Senior+”

Nabór uczestników do „Klubu Senior+”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+” przy ul. Targowej 5 w Bornem Sulinowie.

JEŻELI JESTEŚ:
• mieszkańcem Gminy Borne Sulinowo w wieku 60 +,
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+”

Klub Senior+ to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne. W ramach pierwszej rekrutacji do udziału w spotkaniach Klubu zostanie wyłonionych 15 osób.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowej 6 (od poniedziałku do środy w godzinach 8.00 do 15.00; czwartek w godzinach 8.00- 17.00 i piątek w godzinach 8.00-13.00), tel. 9437331-83 lub 660 538 415 w terminie do 31 grudnia 2018 roku ( termin przedłużony)…

Pełna informacja: Senior + ogłoszenie I 2019

Załączniki do pobrania na stronie MGOPS: http://www.mgops.bornesulinowo.pl/klub-senior/

 

PrintFriendly and PDF