Radacz. Studium krajobrazu kulturowego – przywrócenie tożsamości miejsca.

Radacz. Studium krajobrazu kulturowego – przywrócenie tożsamości miejsca.

Radacz to miejsce szczególne ze względu na znaczenie historyczne, które jak wiemy nawiązuje do ważnej postaci historycznej, a mianowicie Króla Jana III Sobieskiego. Z tego m.in. względu, ta mała wieś położona w gm. Borne Sulinowo zasługuje na odkrycie jej potencjału.

W związku z powyższym, z inicjatywy p. prof. Barbary Kowalkowskiej i p. Pawła Bietkowskiego powstała koncepcja programu dla rewitalizacji wsi Radacz, która jest częścią większego Projektu Wiejskiego Juchowo-Kądzielna-Radacz. Mając na uwadze ogromny potencjał Radacza, zarówno ten turystyczny, jak i jego mieszkańców, Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz widzi w nim szansę rozwoju dla całej naszej miejscowości.

W ramkach przedsięwzięcia Stowarzyszenie przy współpracy z Fundacją im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie ogłosiło „Konkurs na wykonanie koncepcji dla zespołu kościół-ruiny pałacu-park w Radaczu”. Konkurs miał charakter otwarty, międzynarodowy, skierowano go do studentów wydziału architektury i architektury krajobrazu. W ramach konkursu należało opracować koncepcję zabezpieczającą ruiny pałacu przed dalszą degradacją, jednocześnie znajdując dla obiektu program pozwalający na jego niedrogą adaptację. Konkurs był więc racjonalną finansowo formą opracowania koncepcji dla zespołu kościół-pałac-park. Jak się okazało, studenci jako młodzi ludzie z różnymi, odważnymi i fantastycznymi pomysłami wskazali wiele ciekawych rozwiązań, które można modyfikować w zależności od oczekiwań chociażby samych mieszkańców.

Natomiast konferencja, pt. „Radacz. Studium krajobrazu kulturowego – przywrócenie tożsamości miejsca”, która odbyła się w dniu 22 listopada br. w sali konferencyjno-szkoleniowej Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie miała na celu m.in. ukazanie dobrych praktyk rewitalizacji ruin zespołów pałacowo-parkowych, zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej oraz ukazanie koncepcji rewitalizacji w oparciu o konkurs dla studentów i prezentację prac, ze szczególnym omówieniem prac zwycięskich przez dr Joannę Sokołowską-Moskwiak.

Podczas konferencji z-ca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Pan Piotr Górajec, przedstawił również niebanalną historię karet Króla Jana III Sobieskiego, która jak się okazało, jest ściśle związana właśnie z Radaczem.

Ważnym elementem konferencji było także wystąpienie dr Marka Rubnikowicza – konserwatora zabytków, który przedstawił źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych na przykładach polskich przedsięwzięć.

Wśród prelegentów konferencji byli m.in.: konserwatorzy zabytków, architekci, projektanci, dyrektorzy i pracownicy muzeów.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Burmistrz Bornego Sulinowa, p. Dorota Chrzanowska oraz przedstawiciele wielu instytucji, organizacji i społeczności lokalnej. Prowadzącymi konferencję była p. prof. Barbara Kowalkowska i p. Paweł Bietkowski – Członek Rady Nadzorczej Fundacji im. Stanisława Karłowskiego.

To, co dotychczas zrobiono, to mały krok w kierunku, którego celem jest ożywienie całej miejscowości, zaktywizowanie lokalnych grup społecznych i stworzenie nowego centrum kulturalno-społecznego. W pierwszej kolejności należałoby zrewitalizować park, który stałby się wspaniałym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, a także edukacji w zakresie np. ekologii czy też ciekawych warsztatów, np. rękodzieła dla przyjezdnych.

My, mieszkańcy Radacza życzylibyśmy sobie, by ten projekt został zrealizowany. Mamy w związku z nim już pewne marzenia i oczekiwania. Wierzymy, że ten ogromny potencjał społeczno-historyczny Radacza zostanie wykorzystany i przyniesie wymierne efekty dla nas samych i dla turystów.

Biorąc pod uwagę, że Fundacja im. Stanisława Karłowskiego ma już duże doświadczenie w tej kwestii wierzymy więc, że wspólne działania przyniosą pożądane efekty.

Organizację konferencji dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 17.400,00 złotych.

Elżbieta Niepelt
Prezes Stowarzyszenia Miłośników
Miejscowości Radacz

PrintFriendly and PDF