Przebudowa drogi w Radaczu

Przebudowa drogi w Radaczu

W listopadzie br. zakończono kompleksową przebudowę drogi, która łączy Radacz z drogą wojewódzką nr 172 i drogą powiatową nr 1283Z.

Zadanie „Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo” dofinansowano z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.486.631,30 zł, z czego kwota dotacji rządowej stanowiła 1.027.380,00 zł. Pozostała część została sfinansowana z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych o nazwie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radacz o dł. 1,139 km” oraz z budżetu Gminy Borne Sulinowo.

Realizacja zadania poprawiła dostęp lokalnej społeczności do centrum gospodarczego i społeczno-kulturalnego, jakim jest powiatowe miasto Szczecinek oraz do innych ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym i krajowym. Przyczyniła się także do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PrintFriendly and PDF