OZE w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

OZE w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

W listopadzie br. zakończono realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie”.
W ramach projektu, na dachu Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 9,76 kWp wytwarzającą energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. W dużej mierze zaspokoiła ona zapotrzebowanie budynku użyteczności publicznej na energię elektryczną, która dotychczas pochodziła wyłącznie ze źródeł konwencjonalnych.

Celem zadania był wzrost wytwarzania energii elektrycznej z OZE i spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Zadanie dofinansowała kwotą 107.302,38 zł Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wartość całej inwestycji wyniosła 126.238,10 zł.

 

PrintFriendly and PDF