ZAZ w Juchowie zaprasza do pracy osoby niepełnosprawne

ZAZ w Juchowie zaprasza do pracy osoby niepełnosprawne

Już w grudniu 2018r. Fundacja im. Stanisława Karłowskiego planuje rozpoczęcie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie.
Zapraszamy do pracy osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (symbol niepełnosprawności U i P) lub znacznym (poza symbolem R).

Kontakt na stronie www.juchowo.org

Film promocyjny projektu:

PrintFriendly and PDF