Konsultacje – Program Ochrony Środowiska

Konsultacje – Program Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799) Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, iż zostały opracowane projekty dokumentów pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025” oraz pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025 r.”.

Projekty dokumentów udostępnione zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie http://www.bornesulinowo.pl, stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.bornesulinowo.pl/index.php?id=69085 oraz w formie papierowej dostępnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, pok. Nr 27.

Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i opinie można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: srodowisko@bornesulinowo.pl lub tradycyjnej (papierowej) na adres: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo w terminie do 5 grudnia 2018r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Bornego Sulinowa.

ZARZĄDZENIE Nr 802018 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Prognoza POŚ – Borne Sulinowo

POŚ_Borne Sulinowo

Formularz POŚ

Protokół
z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025″.

Protokół z konsultacji społecznych

PrintFriendly and PDF