Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kiełpinie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kiełpinie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kiełpinie

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki 4/14 położonej w obrębie Kiełpino…

Pełna informacja: plan-zagospodarowania-obwieszczenie

PrintFriendly and PDF