Rozpoczęcie konsultacji społecznych programu ochrony środowiska przed hałasem

Rozpoczęcie konsultacji społecznych programu ochrony środowiska przed hałasem

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

Projekt uchwały i szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-sprawie

*************

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 02 listopada 2018 r. przedłożył do publicznego wglądu projekt programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego.

Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (www.wzp.pl w zakładce Serwisy Urzędu Marszałkowskiego – Wydział Ochrony Środowiska >> Aktualności) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (www.bip.wzp.pl w zakładce Konsultacje).

Po zapoznaniu się z przygotowaną dokumentacją, zapraszam Państwa na spotkanie konsultacyjne pozwalające na omówienie proponowanych zapisów dokumentu programowego.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Szczecinie w dniu 19 listopada br. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zlokalizowanego przy ul. Starzyńskiego 3-4, III piętro sala 318.

Z poważaniem,
Aneta Trybuchowicz
Inspektor

PrintFriendly and PDF