Firma R.Power wydzierżawi grunty pod nowe elektrownie słoneczne

Firma R.Power wydzierżawi grunty pod nowe elektrownie słoneczne

Firma R.Power, jako lider rynku, aktywnie poszukuje nowych lokalizacji do długoterminowej dzierżawy na potrzeby budowy nowych elektrowni fotowoltaicznych. W związku z powyższym, chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość korzystnego wydzierżawienia gruntów gorszej klasy i osiągnięcia wysokich zysków sięgających ponad 500 tys. zł.

W tym celu poszukujemy terenów spełniających poniższe kryteria:
• powierzchnia minimum 2 ha,
• bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• klasa gruntu IV lub gorsza,
• bez drzew i zabudowań
• obszar nie objęty formami ochrony przyrody…

Informacje:

1. List_Przewodni_RPower Sp z oo

2. Ogloszenie graficzne RPower_wariant nr 1

3. Ogloszenie graficzne RPower_wariant nr 2

4. Referencje

5. RPower w prasie

RPower prezentacja

 

 

PrintFriendly and PDF