Informacja o wsparciu Gminy Borne Sulinowo dla zespołów ludowych

Informacja o wsparciu Gminy Borne Sulinowo dla zespołów ludowych

PROJEKTY

2010 – 2012

 • PROW 2007-2013 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), Działanie LEADER, Małe projekty, „Wzrost atrakcyjności lokalnego zespołu Podlotki poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów” –  wartość projektu 13.425,50 zł, dotacja z PROW 2007-2013 – 9.397,85
 • PROW 2007-2013 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), Działanie LEADER, Małe projekty, „Zakup strojów ludowych i sprzętu muzycznego dla zespołu wokalno-instrumentalnego Jarzębiny” – wartość projektu 9.394,00 zł, dotacja z PROW 2007-2013 – 6.575,00 zł

2018

 • PROW 2014-2020 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), Powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, „Kaziuki na wesoło” w Bornem Sulinowie” – wartość projektu / dotacja – 23.810,00 zł

MAŁE GRANTY

2012

 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, II Przegląd Twórczości Artystycznej Środowisk Emeryckich”- dofinansowanie 4.000,00 zł (dotacja na 11 zespołów w tym: „Borneńskie Podlotki”, „Borneńskie Wrzosy”, „K-2”, „Jarzębiny”), wartość grantu: 5.000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Miłośników Sołectwa Jeleń, II Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel „Wiosenny Piknik Folk” – dofinansowanie 2.500,00 zł, (ponad 40 zespołów, w tym zespół „Jarzębiny”), wartość grantu: 2.920,00 zł.

2013

 • Lokalna Organizacja Turystyczna, III Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel „Wiosenny Piknik Folk” – dofinansowanie 4.000,00 zł, (ponad 40 zespołów, w tym zespół „Jarzębiny”), wartość grantu: 4.734,88,00 zł.
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, „III Przegląd Twórczości Artystycznej Środowisk Emeryckich” – dofinansowanie w kwocie  4.000,00 zł (dotacja na 11 zespołów w tym: „Borneńskie Podlotki”, „Borneńskie Wrzosy, „K-2”, „Jarzębiny”), wartość grantu: 5.000,00 zł.

2014

 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów „IV Przegląd Twórczości Artystycznej Środowisk Emeryckich” – dofinansowanie w kwocie  3.000,00 zł (dotacja na 12 zespołów w tym: „Borneńskie Podlotki”, „Borneńskie Wrzosy), wartość grantu: 4.350,00 zł.
 • Lokalna Organizacja Turystyczna, IV Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel „Wiosenny Piknik Folk” – dofinansowanie 3.300,00 zł, (ponad 40 zespołów, w tym zespół „Jarzębiny”),  wartość grantu: 3.720,00 zł.

2015

 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów „V Przegląd Twórczości Artystycznej Środowisk Emeryckich” – dofinansowanie w kwocie  2.000,00 zł (dotacja na 12 zespołów w tym: „Borneńskie Podlotki”, „Borneńskie Wrzosy), wartość grantu: 4,300,00 zł.
 • Lokalna Organizacja Turystyczna, V Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel „Wiosenny Piknik Folk” – wartość grantu/ dofinansowanie 3.000,00 zł, (ponad 40 zespołów, w tym zespół „Jarzębiny”).

2016

 • Stowarzyszenie Kulturalne „Folklor”, VI Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel „Wiosenny Piknik Folk” – dofinansowanie 2.000,00 zł, (ponad 40 zespołów, w tym zespół „Jarzębiny”), wartość grantu: 2.688,00 zł,.

2017

 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów „Doposażenie w sprzęt muzyczny zespołu Spocznij, Spotkanie opłatkowe dla seniorów z gminy Borne Sulinowo” – dofinansowanie w kwocie 2.500,00 zł, wartość grantu: 2.900,00 zł.
 • Stowarzyszenie Kulturalne Folklor, VII Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel „Wiosenny Piknik Folk” – wartość grantu/ dofinansowanie 2.000,00 zł, (ponad 40 zespołów, w tym zespół „Jarzębiny”).

2018

 • Stowarzyszenie Kulturalne Folklor, VIII Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel „Wiosenny Piknik Folk” – dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł (ponad 40 zespołów, w tym zespół „Jarzębiny”), wartość grantu: 2.503,00 zł

INNE – Pomoc finansowa i rzeczowa dla zespołów lokalnych

Zespoły:

 • Jarzębiny z Jelenia: bezpłatne całoroczne użyczenie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Jeleniu, nieodpłatny transport – CKiR;
 • Borneńskie Wrzosy: CKiR – bezpłatne całoroczne użyczenie pomieszczenia w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, nieodpłatny transport;
 • Stokrotki z Juchowa: CKiR – bezpłatne całoroczne użyczenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Juchowie, nieodpłatny transport.

Zatrudnienie instruktora dla zespołów: Jarzębiny z Jelenia, Borneńskie Wrzosy, Stokrotki z Juchowa. Koszty związane z zatrudnieniem instruktora ponosi Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie.

 • Borneńskie Podlotki: MBP – bezpłatne usługi administracyjne i biurowe (wydruki, ksero, płyty, pudełka do płyt), dofinansowanie transportu, pomoc przy pozyskiwaniu środków – darowizn na działalność zespołu.

Wsparcie zespołów ludowych z wydatków reprezentacyjnych Burmistrza Bornego Sulinowa w latach 2016 2018

2016

 • Stroje – zespół Stokrotki – 2.800,00 zł
 • Piknik Folk – zespół Jarzębiny – 1.404,43 zł
 • Festiwal Kultury Ludowej – zespół Wrzosy – 1.154,00 zł
 • Wyjazd na festiwal/ Zaduszki – zespół Stokrotki –  705,83 zł
 • Prezent rocznica działalności – zespół Wrzosy – 659,50 zł

2017

 • X lecie zespołu Podlotki – 2.474,15 zł
 • Festyn Folklorystyczny – zespół Jarzębiny – 994,38 zł
 • Spotkanie integracyjne – zespół Wrzosy – 849,76 zł

2018

 • Przegląd zespołów – zespół Wrzosy – 1.526,92 zł
 • Wydanie płyty – zespół Podlotki – 2.000,00 zł
PrintFriendly and PDF