Uroczyste przekazanie sprzętu dla strażaków z gminy Borne Sulinowo.

Uroczyste przekazanie sprzętu dla strażaków z gminy Borne Sulinowo.

W dniu 12 października 2018 r., o godz. 12.00, w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Borne Sulinowo.

Wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa otrzymali strażacy z OSP Łubowo, OSP Juchowo oraz OSP Miasta Bornego Sulinowa.

Sprzęt został zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kwota brutto udzielonej gminie dotacji celowej: 25.928 zł.

 

PrintFriendly and PDF