Plan polowań na terenie gminy Borne Sulinowo

Plan polowań na terenie gminy Borne Sulinowo
Mapy obwodów łowieckich:
Strona internetowa Bank Danych o Lasach: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
Północna część gminy Borne Sulinowo

Południowna część gminy Borne Sulinowo

 

 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 89 „Boruta” w Poznaniu, działając na podstawie § 28 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku oraz § 42ab ustawy Prawo Łowieckie informuje, że w dniach 19 i 26 stycznia 2019, na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 169, planowane są polowania zbiorowe na zwierzynę grubą / jeleń, sarna, dzik / oraz drapieżniki.

Boruta

*****************

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmiana terminów styczniowego polowania komercyjnego. Aktualnie w styczniu 2019 polowania komercyjne w obwodach 172 i 175 odbędą się:
1) 9 i 10 stycznia 2019 – 10 myśliwych
2) 14 stycznia 2019 – 13 myśliwych…      Dzik-Otrzep

*****************

Zgodnie z poleceniem Ministra środowiska z dnia 28.12.2018 roku. w sprawie redukcji dzików, zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 230 Ryś w Szczecinku, uprzejmie informuje, że w niżej podanych dniach w godzinach od 08.00 -14.00 odbędą się polowania zbiorowe na dziki w obwodach łowieckich 97 i 98.

Terminy : 19, 20, 26, 27 stycznia 2019 roku. Wojskowe Kolo Lowieckie nr 230 Rys w Szczecinku

*****************

Nadleśnictwo Borne Sulinowo informuje, że na terenie Ośrodka Hodowli Zwierząt nr 167, 168 i 170 zarządzanym przez Nadleśnictwo, w dniu 12.01.2019r. odbywać będzie się polowanie zbiorowe. Nadlesnictwo Borne Sulinowo – Osrodek Hodowli Zwierzat

*****************

Koło Łowieckie „Darzbór” Szczecinek Kalendarz polowań zbiorowych 2018-2019

Dodatkowe polowania na dziki – KŁ Darzbór

*****************

Koło łowieckie ostoja w Szczecinku zgodnie z decyzją Ministra Środowiska zgłasza dodatkowe terminy polowań zbiorowych, które odbędą się na obwodach łowieckich 123 i 124. Polowania organizowane będą w dniach 19,20,26,27 stycznia 2019r.
Prowadzący polowanie Prezes Bernard Ogrodniczak oraz Łowczy Sławomir Kowalik.

*****************

W związku z otrzymaną informacją z polecenia Ministra Środowiska w celu walki z ASF,
Zarząd Koła Łowieckiego ,,SOKÓŁ” Piława, informuje o organizowaniu dodatkowych polowań zbiorowych w obwodach łowieckich 127 i 128 w terminach jak niżej:
– 19-20.01.2018 r.
– 26-27.01.2018 r.

*****************

Polowania – OHZ Borne Sulinowo – 19 21 28 grudnia

 

*****************

Polowania – OHZ Nadlesnictwo Borne Sulinowo 04-12 do 12-12-2018r

Polowania – Koło Łowieckie DZIK-OTRZEP 28-11 do 29-12-2018

********

Plan polowań zbiorowych, w sezonie 2018 /2019, Koła Łowieckiego „Sokół” Piława Plan polowań sezon 2018-2019 Sokół Piława

********

Nadleśnictwo Borne Sulinowo OHZ Polowania – Nadlesnictwo Borne Sulinowo OHZ – listopad

********

„Ryś” Szczecinek Polowania – Rys Szczecinek

********

„Ostoja” Szczecinek Polowania zbiorowe OSTOJA Szczecinek

********

Wojskowe Kolo Łowieckie TROP Wojskowe Kolo Lowieckie TROP 2018 2019

******

Koło Łowieckie BORUTA Poznań  Polowania – Kolo Lowieckie BORUTA Poznan

******

Koło Łowieckie „Darzbór” Szczecinek Kalendarz polowań zbiorowych 2018-2019

Dodatkowe polowania na dziki – KŁ Darzbór

PrintFriendly and PDF