Oferta Akrobatycznego Ludowego Klub Sportowego Borne Sulinowo

Oferta Akrobatycznego Ludowego Klub Sportowego Borne Sulinowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2018 r. – „Zakup nagród dla dzieci na zawody pn. Mistrzostwa Miasta Bornego Sulinowa w Fitness Gimnastycznym i zakup strojów do akrobatyki sportowej”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do dnia 19 września 2018 r. na adres e – mail: turystyka@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Oferta

PrintFriendly and PDF