Wycieczka do Kołobrzegu. Wykorzystujemy to, co może nam sprzyjać!

Wycieczka do Kołobrzegu. Wykorzystujemy to, co może nam sprzyjać!

W niedzielę 26 sierpnia br. młodzież uczestnicząca w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Konkursu Specjalnego „100-lecie odzyskania niepodległości” pn. „Świadkowie łubowskiej historii” wybrała się wraz ze swoim koordynatorem panią Magdaleną Haas i instruktorem od multimediów, panem Danielem Graszką na wycieczkę do Kołobrzegu.

Wyjazd miał na celu pomóc młodzieży w rozwijaniu kompetencji społecznych, w tym dążenia metodą małych kroków do zamierzonego celu, wykorzystując do tego zasoby otoczenia, pozyskując sojuszników i to, co może sprzyjać w drodze do realizacji celu. Zestawy zadań na każdym etapie wymagały kontaktu z ludźmi, rozmowy z nimi, zwracania się o pomoc. 

Więcej na stronie MBP: http://www.mbp.bornesulinowo.pl/cms/?p=36215#more-36215

PrintFriendly and PDF