Susza – zasady pomocy finansowej

Susza – zasady pomocy finansowej

Komunikat Zachodniopomorskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach o terminach i naborze wniosków do wypłaty odszkodowania dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty w wyniku suszy. 

Komunikat z dnia 13.09.2018r.

PrintFriendly and PDF