Przebudowa drogi w Radaczu

Przebudowa drogi w Radaczu

Jeszcze w tym roku kompleksowo przebudowana zostanie droga w Radaczu, łącząca tę miejscowość z drogą wojewódzką nr 172 i drogą powiatową nr 1283Z.
Zadanie dofinansuje kwotą 847.861,00 zł Wojewoda Zachodniopomorski w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Całość inwestycji szacowana jest poprzetargowo na 1.477.657,22 zł.

Realizacja inwestycji poprawi dostęp lokalnej społeczności do centrum gospodarczego i społeczno-kulturalnego, jakim jest powiatowe miasto Szczecinek oraz do innych ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym i krajowym. Przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

PrintFriendly and PDF