Bus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie

Bus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie

Miło nam poinformować, iż wkrótce Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie wzbogaci się o 9-osobowy mikrobus z windą do transportu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie na ten cel w kwocie 80.000,00 zł przyznał Gminie Borne Sulinowo, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszaru D (likwidacja barier transportowych), Zachodniopomorski Oddział Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Starania o pojazd trwały 2 lata. Jest to niezwykle potrzebny zakup, albowiem ŚDS w Bornem Sulinowie nie posiada własnego środka transportu, co znacznie utrudnia pracę tej placówki i generuje duże koszty wynajmu pojazdu.

ŚDS w Bornem Sulinowie obejmuje swą opieką 37 podopiecznych powyżej 18 roku życia z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności, w tym 1 osobę na wózku inwalidzkim.
Codzienny dowóz zapewnia aż 25 osobom z terenu gminy Borne Sulinowo, w tym jednej osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
Dodatkowo w 2018r. w placówce utworzono 5 dodatkowych miejsc dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Całkowity koszt realizacji zadania szacowany jest na 146.500,00 zł. 

Projekt realizowany będzie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku.

Więcej informacji >>> http://www.powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/likwidacja-barier-transportowych.html

 

PrintFriendly and PDF