POWER dla nauczycieli

POWER dla nauczycieli

„POWER dla nauczycieli”
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie otrzymało dofinansowanie w wysokości 19.467,00 euro ze środków EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na realizację projektu, którego celem będzie przeszkolenie kolejnych pięciu nauczycieli w stosowaniu metody CLIL (zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego) i praktyczne stosowanie zdobytych umiejętności.

Dwóch kolejnych nauczycieli podwyższy swoje kompetencje na dwutygodniowym kursie językowym w kraju anglojęzycznym.

Na początku projektu rozpoczynającego się 20.08.2018r., nauczyciele będą przygotowywać się do tworzenia modułów metody CLIL, które wykorzystywać będą w pracy z uczniami.
Z funduszu wsparcia zakupiona zostanie jedna tablica multimedialna, która umożliwi wdrażanie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego.

Jacek Wojciechowski,
Dyrektor Liceum w Bornem Sulinowie

PrintFriendly and PDF