Granty sołeckie 2018

Granty sołeckie 2018

W dn. 6 lipca 2018r., w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – p. Tomasz Sobieraj, Burmistrz Bornego Sulinowa – p. Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska oraz sołtys sołectwa Silnowo – p. Mirosława Balawender i sołtys sołectwa Rakowo – p. Magdalena Papierkiewicz podpisali umowy na realizację w Gminie Borne Sulinowo „Grantów sołeckich 2018”.

Tym samym jeszcze w 2018r. w sołectwie Silnowo, m. Dąbrowica, zrealizowany zostanie projekt pn. „Zwiększenie aktywności i kreatywności mieszkańców m. Dąbrowica poprzez budowę boiska do piłki siatkowej plażowej” o wartości / kwocie dofinansowania 9.964,23 zł, a w m. Rakowo projekt pn. „W Rakowie wiata na zimy i lata!” o wartości / kwocie dofinansowania 9.800,00 zł.

Celem Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018” jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim.

Została również podpisana umowa na dofinansowanie w ramach zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r.”, na zadanie inwestycyjne „Modernizacja skoczni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie”.

W wyniku realizacji zadania zostanie zmodernizowana kompleksowo skocznia lekkoatletyczna, która w wyniku poprawy stanu bazy istniejącej, umożliwi rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży, wpływając na polepszenie ich stanu zdrowia i ogólną sprawność fizyczną.

Kosztorysowa wartość zadania wynosi 42.048,73 zł, z czego dofinansowanie z budżetu województwa zachodniopomorskiego stanowi 20.000,00 zł.

PrintFriendly and PDF