Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM ogłasza kolejne nabory wniosków!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM ogłasza kolejne nabory wniosków!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje, że na stronie Stowarzyszenia w zakładce „Nabory wniosków” zostały zamieszczone ogłoszenia dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (konkurs nr 4/2018), promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych i zachowania dziedzictwa lokalnego (konkurs nr 5/2018 i 1/OW/2018) oraz wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (2/OW/2018).

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

PrintFriendly and PDF