„Dobry Start” dla ucznia

„Dobry Start” dla ucznia

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu rodziny.

Więcej na stronie MGOPS Borne Sulinowo http://www.mgops.bornesulinowo.pl/dobry-start-dla-ucznia/ 
i na BIP MGOPS Borne Sulinowo http://mgops.bornesulinowo.ibip.pl/public/?id=216953 

 

PrintFriendly and PDF