„Jak pozyskać fundusze unijne i środki krajowe dla organizacji pozarządowych”

„Jak pozyskać fundusze unijne i środki krajowe dla organizacji pozarządowych”

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszach Europejskich w Szczecinku oraz Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zapraszają na pierwsze w 2012 roku spotkanie animacyjne-informacyjne, podczas którego ukierunkowane zostaną działania rozwojowego dla powiatu szczecineckiego związane z efektywniejszym  pozyskanie środków z komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ponadto, podczas spotkania zostaną przedstawione różne inne  źródła pozyskania środków unijnych i krajowych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

 Spotkanie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2012 roku od godziny 1100 w sali 202 budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku, przy ul. 28 Lutego 16.

 Spotkanie skierowane jest wyłącznie do potencjalnych beneficjentów EFS z terenu Powiatu Szczecineckiego, tj. przedstawicieli:

·         jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych działających w obszarach wspieranych przez EFS (urzędy gmin, ośrodki polityki społecznej, ośrodki kultury, i inne.);

·         instytucji rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego);

·         placówek oświatowych (przedszkola i szkoły publiczne, społeczne i prywatne);

·         organizacji przedsiębiorców i przedsiębiorców zaangażowanych w działalność oświatową;

·         organizacji pozarządowych.  

Program

PrintFriendly and PDF

One Response to „Jak pozyskać fundusze unijne i środki krajowe dla organizacji pozarządowych”