Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne

„Dotacje na tworzenie i rozwój żłobków, klubów dziecięcych oraz dla opiekunów dziennych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”, które odbędzie się w Szczecinku 18 czerwca 2018 r. w godz. 11:00 – 13:30 w sali narad nr 202  w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.

Spotkanie dotyczy zasad aktualnie trwającego naboru wniosków na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowotworzonych żłobkach, klubach dziecięcych, a w szczególności na:

  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno – higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
  • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki); wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
  • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych; przeszkolenie w zawodzie opiekuna dziennego;
  • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Zaproszenie na spotkanie

PrintFriendly and PDF