INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA


W roku szkolnym 2011/12, w szkole podstawowej w Juchowie, Łubowie i Bornem Sulinowie, trwa realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo”. Dn. 6 września 2011r. na ww. zadanie WUP w Szczecinie przyznał Gminie Borne Sulinowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 127.231,00 zł.
W październiku 2011r. doposażono bazę dydaktyczną uczestniczących w projekcie placówek oświatowych. Obecnie we wszystkich szkołach trwają dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów z trudnościami w nauce i uczniów uzdolnionych.

Print Friendly, PDF & Email