Podstacja Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bornem Sulinowie – odpowiedź Wojewody Zachodniopomorskiego

Podstacja Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bornem Sulinowie – odpowiedź Wojewody Zachodniopomorskiego

O potrzebie umiejscowienia podstacji właśnie w Bornem Sulinowie rozmawiano już od dawna. Jest ona bardzo potrzebna i co do tego nie ma wątpliwości. Świadczą o tym Państwa liczne głosy oraz wnioski Dyrektora SP ZOZ w Bornem Sulinowie.

Utworzenie w Bornem Sulinowie podstacji ZRM znacząco wpłynęłoby na podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Dlatego też po raz kolejny podjęliśmy próbę powołania zespołu ratownictwa medycznego typu „P”, który funkcjonowałby w Bornem Sulinowie przez cały rok. Pierwsze pisma w tej sprawie zostały skierowane do Wojewody Zachodniopomorskiego w 2016r. Obecnie do naszych próśb aktywnie przyłączył się Starosta Szczecinecki oraz Prezes Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o.

Utworzenie zespołu wymaga wprowadzenia zmian w Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego. Dysponentem i prowadzącym ZRM byłby Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

Nasze zapotrzebowanie na powstanie zespołu determinują przede wszystkim potrzeby społeczne, struktura demograficzna gminy oraz uwarunkowania geograficzne.
Powołując zespół ratownictwa medycznego w Bornem Sulinowie, zostałaby zapewniona realizacja parametrów czasów dotarcia, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w ramach którego zespół byłby dysponowany na miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności.

Nadmienić należy, że posiadamy wyszkolony personel medyczny, który posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz miejsce, gdzie mieściłaby się podstacja.

Powołanie zespołu, który pospieszy z pierwszą pomocą i zapewni transport pacjenta do szpitala, gdzie będzie czekać na niego wszystko, co niezbędne, może uratować niejedno życie.

 

Pismo Burmistrza Bornego Sulinowa do Wojewody Zachodniopomorskiego Borne Sulinowo – pismo

Pismo Starosty Szczecineckiego do Wojewody Zachodniopomorskiego Starosta – strona1 , Starosta – strona2

Odpowiedź Wojewody Zachodniopomorskiego karetka w Bornem Sulinowie – odpowiedz

 

PrintFriendly and PDF