Borne Sulinowo w sieci zachodniopomorskich tras rowerowych

Borne Sulinowo w sieci zachodniopomorskich tras rowerowych

Po konkursach na opracowanie dokumentacji technicznej tras rowerowych na odcinkach: Łubowo – Rakowo oraz Borne Sulinowo – Krągi, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zajmuje się dokumentacją techniczną ścieżki rowerowej na trasie Krągi – Szczecinek.

Są to fragmenty Trasy Pojeziernej, która przetnie w poprzek województwo zachodniopomorskie.

Główne trasy rowerowe:
I. Trasa Nadmorska
II. Trasa Pojezierna
III. Trasa Bałtyk-Wałcz
IV. Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego
V. Trasa Dolina Tywy
VI. Trasa Wału Pomorskiego
VII. Trasa Dolina Regi – Drawieński Park Narodowy
VIII. Dolina Parsęty
IX. Dolina Płoni
X. Trasa Nadodrzańska (szlak „Zielona Odra”)
XI. Trasa Pałaców i Zamków

Trasa Pojezierna ma dwie odnogi w zachodniej części województwa – jedną biegnącą ze Szczecina z przedłużeniem do granicy z Niemcami przez Stargard Szczeciński w kierunku pojezierza Ińskiego; drugą od granicy z Niemcami w okolicach Cedyni przez Myślibórz, Barlinek, Choszczno w kierunku Ińska, gdzie łączy się z odnogą „szczecińską”.
Dalej trasa przebiega przez Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Borne Sulinowo do Szczecinka i w gminie Biały Bór dochodzi do granicy z województwem pomorskim.
Trasa łączy główne ośrodki miejskie (Szczecin, Stargard Szczeciński) z największym miastem leżącym przy wschodniej granicy województwa – Szczecinkiem. Prowadzi przez Parki Krajobrazowe (Cedyński, Barlinecko – Gorzowski, Iński i Drawski) oraz obszary o wysokich walorach krajobrazowych i bardzo gęstej sieci lokalnych szlaków rowerowych.

Szczegółowa mapa tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego: http://rowery.rbgp.pl/mapa_trasy.html#11/53.6074/16.1890

Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. Głównym celem KONCEPCJI było wyznaczenie przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych.
Prace nad projektem obejmowały przeprowadzenie wstępnych analiz generatorów ruchu, potencjalnych tras, istniejących istotnych szlaków, zebranie i weryfikację informacji o istniejących i planowanych drogach i szlakach od gmin i lasów, sporządzenie map oraz prace terenowe.
Przy wyznaczeniu głównych korytarzy i tras tematycznych zbadane zostały ich długości, atrakcje i infrastruktura turystyczna oraz transport publiczny w ich zasięgu.

*****

Rosnąca popularność roweru jako środka transportu w codziennych dojazdach miejskich oraz turystyki długodystansowej stanowi podstawę do wprowadzenia zagadnienia turystyki rowerowej do dokumentów strategicznych oraz wymusza sporządzenie jednego dokumentu koordynującego rozwój tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Poziom wojewódzki zapewni koordynację projektowanych tras w ujęciu międzywojewódzkim i międzynarodowym. W związku z powyższym Samorząd Województwa przystąpił do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

PrintFriendly and PDF