Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2018 r., Akrobatyczny Ludowy Klub Sportowy Borne Sulinowo

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku z powyższym do dnia 21 maja 2018 r. na adres e – mail: turystyka@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

Akrobatyczny Ludowy Klub Sportowy Borne Sulinowo – strona

PrintFriendly and PDF