Stypendia za osiągnięcia sportowe zawodników w 2017 r.

Stypendia za osiągnięcia sportowe zawodników w 2017 r. przyznane zgodnie z uchwałą Nr VIII/86/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

stypendia sportowe za osiagniecia w 2017

PrintFriendly and PDF