Wykaz firm zajmujących się usuwaniem azbestu

Wykaz firm zajmujących się usuwaniem azbestu

Wykaz firm zajmujących się usuwaniem wyrobów azbestowych, pracą z azbestem, transportem odpadów zawierających azbest, identyfikacją azbestu w wyrobach, oznaczaniem zawartości azbestu, szkoleniami w zakresie azbestu itd. 

Wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy?limit=20&name=&woj=32&pow=&gmi=&msc=&ptios=

 

PrintFriendly and PDF