Zapytanie ofertowe na wykonanie PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA…

Zapytanie ofertowe na wykonanie PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA…

Gmina Borne Sulinowo zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pod nazwą: wykonanie opracowania „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BORNE SULINOWO NA LATA 2018 – 2021 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2022 – 2025”.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – załącznik 1

Oświadczenie – załącznik 2

 

PrintFriendly and PDF