Utrudnienia w ruchu drogowym – przebudowa drogi krajowej nr 20 w Śmiadowie

Utrudnienia w ruchu drogowym – przebudowa drogi krajowej nr 20 w Śmiadowie

W imieniu firmy COLAS Polska sp. z o.o. będącą głównym wykonawcą zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 20 w miejscowości Śmiadowo” pragnę poinformować o planowanych utrudnieniach w ruchu drogowym.

Z dniem 9 maja 2018r. rozpoczynamy prace drogowe na przedmiotowym zadaniu. Zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Ruch pojazdów do 3,5 T będzie całodobowo sterowany sygnalizacją świetlną, a pojazdy powyżej 3,5 T będą skierowane na objazd przez m. Łubowo, m. Borne Sulinowo i m. Krągi.
Nie będzie możliwości przejazdu pojazdów ciężkich przez m. Śmiadowo.
Od strony Stargardu pojazdy >3,5 T będą mogły dojechać tylko do m. Silnowo. Z m. Silnowo w kierunku m. Szczecinek dojazd będzie możliwy tylko przez m. Łubowo.

W celu uniknięcia niedogodności związanych z przebudową drogi zalecamy korzystanie z objazdu także dla kierujących autami osobowymi.

Utrudnienia w ruchu będą trwały do końca przebudowy tj. do końca listopada 2018r.

W załączeniu plan orientacyjny objazdu budowy.

Plan orientacyjny objazdu przebudowy drogi nr 20

PrintFriendly and PDF