Sukces borneńskiego licealisty

Sukces borneńskiego licealisty

W dniach 24-25 marca br., w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał II edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której celem jest: popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli oraz powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, a także promocja umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych i szerzenie postaw patriotycznych.

W finale tym wziął udział uczeń naszego liceum Łukasz Marynicz. Odniósł on duży sukces, zdobywając tytuł laureata.

Aby znaleźć się w końcowej rozgrywce Łukasz musiał wcześniej na etapie szkolnym napisać esej, który następnie został pozytywnie oceniony przez Komitet Zachodniopomorski Olimpiady. W grudniu 2017 roku odbył się etap regionalny w Szczecinie, w którym Łukasz zajął pierwsze miejsce, kwalifikujące do zawodów centralnych.

Organizatorem olimpiady był Uniwersytet Warszawski , a współorganizatorami m.in. takie uczenie jak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu , Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie czy Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Najważniejszą nagrodą za zdobycie tytułu laureata jest indeks gwarantujący przyjęcie na wybrane kierunki studiów na uczelniach będących organizatorami.

Łukaszowi serdecznie gratulujemy dużego sukcesu !

Więcej informacji na http://www.owobio.edu.pl/

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Bohaterów Oflagu IID

Jacek Wojciechowski

PrintFriendly and PDF