Informacja o obowiązku gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji

Informacja o obowiązku gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji

Informujemy, że z dniem 01.05.2018r. wchodzi w życie uchwała nr XLV/484/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo, zgodnie z którą wprowadza się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Do odpadów ulegających biodegradacji zaliczamy: ściętą trawę, części roślin, liście, drobne gałęzie drzew i krzewów, owoce, warzywa, obierki, pieczywo, „fusy” po kawie i herbacie, również torebki po herbacie, skorupki jajek i łupiny orzechów.Do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji służą pojemniki w kolorze brązowym z oznaczeniem „Bio”.

W zabudowie jednorodzinnej oraz na nieruchomościach na których znajdują sie domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku (stanowiące nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów mogą być zastąpione workami, spełniającymi wymagania jak w przypadku pojemników do segregacji.

Odpady ulegające biodegradacji zebrane na terenie nieruchomości mogą być na jej terenie poddane procesowi kompostowania, ale nie powinny powodować uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich.

Do worków lub pojemników  na odpady ulegające biodegradacji, nie należy wrzucać:  resztek mięsa i kości, resztek posiłków (np. zupa, mięso, sosy, tłuszcze), odchodów zwierzęcych, popiołu z pieców,  piasku, sorbentów i trocin zanieczyszczonych przez zwierzęta, roślin zaatakowanych chorobami, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.

 

PrintFriendly and PDF