Sukces borneńskich gimnazjalistów w Konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe w Polsce

Sukces borneńskich gimnazjalistów w Konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe w Polsce

23 marca 2018 r w Szczecinie odbył się etap wojewódzki XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe w Polsce”. Celem imprezy jest zarówno zdobycie i pogłębianie wiedzy na temat polskich parków krajobrazowych i innych zagadnień z dziedziny ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, jak również kształtowanie świadomości oraz rozbudzanie zamiłowania do świata przyrody. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół gimnazjalnych z gmin, na których terenie znajduje się park krajobrazowy.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w składzie : Zuzanna Sędziejewska, Aleksandra Hengier , Urszula Różewicka i Jakub Styber. Bogata wiedza pozwoliła  młodzieży na zajęcie III miejsca .  Zakres współzawodnictwa  był bardzo obszerny, obejmował  wiadomości z biologii, ekologii, ochrony środowiska, geografii, geologii oraz umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce. Warto dodać , że by dotrzeć do etapu wojewódzkiego wymienieni uczniowie wcześniej zwyciężali w etapach  szkolnym , gminnym i organizowanym przez dyrekcję poszczególnych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego.

Młodzieży i ich opiekunowi Pani Izabelli Kraemer gratulujemy!

Informację sporządził dyrektor szkoły – Jacek Wojciechowski

PrintFriendly and PDF