Konkurs – Społecznik 25-lecia Bornego Sulinowa

Konkurs – Społecznik 25-lecia Bornego Sulinowa

Informacja

Zmiany Regulaminu  konkursu „Społecznik 25-lecia Bornego Sulinowa”

Zgodnie z zapisami Rozdziału  VI pkt 10 Regulaminu konkursu „Społecznik 25-lecia Bornego Sulinowa”, Organizator może wnosić zmiany do Regulaminu.

W związku z powyższym informujemy, że Organizator odstępuje od przeprowadzenia głosowania internetowego, o którym mowa  w pkt. 3-5 w  Rozdziale  V. PROCEDURA GŁOSOWANIA W CELU WYŁONIENIA LAUREATÓW I OGŁOSZENIA LISTY LAUREATÓW.

Liczba kandydatur zgłoszonych do konkursu jest mniejsza niż założona liczba 25 laureatów, którzy mieli zostać wyłonieni w przedmiotowym konkursie.

W związku z powyższym Kapituła wyłoni 7 laureatów spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur.

Regulamin konkursu- zmiany

Lista nominowanych

 

 

 

 

PrintFriendly and PDF