Wyniki I etapu programu „Równać Szanse 2018”

Wyniki I etapu programu „Równać Szanse 2018”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła wyniki I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, poprzez ubieganie się o dotacje do 40 tys. zł na projekty trwające 15 miesięcy.

Konkurs składa się z 2 etapów: diagnozy środowiska lokalnego oraz przygotowania planów 15-miesięcznych działań.

W dniu dzisiejszym Komisja Ekspertów wyłoniła organizacje zakwalifikowane do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego. W tym gronie znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie.

Przed koordynatorem projektu wyjazd na szkolenie w Warszawie w dniach 6-8 kwietnia 2018 r., bowiem zgodnie z zasadami konkursu udział koordynatora w szkoleniu jest warunkiem wzięcia udziału organizacji w drugim etapie konkursu i aplikowanie o środki do 40 tys. zł na realizację projektu biblioteki.

PrintFriendly and PDF