Obowiązek składania e-wniosków przez rolników

Obowiązek składania e-wniosków przez rolników

Przed Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zostało w tym roku postawione bardzo ważne zadanie, jakim jest pomoc w wypełnianiu oświadczeń dla gospodarstw uczestniczących w systemie małych gospodarstw, oraz pomoc dla pozostałych rolników, ubiegających się o płatności bezpośrednie w formie aplikacji e wniosek plus.

W realizacji tego zadania, współpracujemy ściśle z ARiMR oraz ZIR.

Nasze zadanie podzieliliśmy na poszczególne etapy. Pierwszym jest informowanie rolników o obowiązku składania e-wniosków, oraz przeprowadzanie szkoleń z udziałem naszych doradców. Z tą informacją docieramy bezpośrednio do rolników podczas szkoleń, organizowanych na terenie całego regionu w 18 powiatach oraz poszczególnych gminach. Takie szkolenia będą się odbywały do końca marca, a informacje o harmonogramach szkoleń znajdą Państwo na stronach ZODR. Kolejny etap to konsultacje i wypełnianie wniosków.

Dla rolników, którym wypełnienie wniosku może stwarzać trudności, oferujemy odpłatne usługi – podobnie jak w poprzednich latach.

Nasi pracownicy są przeszkoleni oraz wpisani na listę doradców, uprawnionych do tych czynności przez aplikację e-wniosek Plus. Wniosek zamieszczony jest na stronie ARiMR.

Można też wybrać doradców bezpośrednio poprzez zalogowanie się do systemu. Dzięki tej formie kontaktów w sieci wybrani doradcy czekają na państwa.

Zapraszam więc do kontaktów z doradcami, którzy są do dyspozycji w poszczególnych powiatowych zespołach doradztwa rolniczego. Są też dostępni w ramach dyżurów w gminach.

Dyrektor Zachodniopomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

Wniosek o dopłaty obowiązkowo przez internet – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pismo ZODR – komunikat

 

PrintFriendly and PDF